Hej,

Under tiden från 26 maj till 10 juni, i 2006 i samband med G8 toppmötet i Heiligendamm (06.06. - 08.06 i närheten från Rostock), planerar vi ha ett ”convergence center” i Hamburg som support för motståndarna som kommer för att protesterar mot G8 mötet. Convergence centret kommer att vara i ”Rote Flora”, ett sedan 16 år ockuperat hus, obebodd men ett vänsterpolitisk centrum, använt på många olika sätt. Den faktiska tidsperioden ska vara anpassad till de deltagande grupperna.

Vi anser att det är meningsfullt att skapa en mötesplats för internationella aktivister redan en vecka innan början av toppmötet eftersom detta underlättar nätverkandet och förberedelserna.

En metropol som Hamburg erbjuder sig speciellt bra som aktionsplats för att sätta det lokala motståndet i ett globalt sammanhang. Hamburg som har en av de största hamnar och som betraktas som ”porten till världen” är en knytpunkt för den globala exploateringen i världen. Därför tycker vi att det är en utmärkt möjlighet att inte bara rikta fokusen till Heiligendamm utan att också angripa de som profitera av den neoliberala G8 politiken lokalt och att exponera de offentligt.

Convergence centret ska vara en utgångspunkt och en plats för konkreta förberedelser för protesterna mot toppmötet. Speciellt viktigt för oss är att ge de internationella deltagarna en bra basis för deras motstånd i Tyskland. Det kommer att erbjudas workshops och sovmöjligheter, det kommer att finnas möjligheter att knyta kontakter och att få tillgång till mer information.

Detta blir en logistisk utmaning och därför vill vi be er att delta aktivt i det uppstående arbetet. Speciellt vill vi be alla internationella aktivister att bidra med deras kreativitet, idéer och aktioner från och med nu samt under vistelsen i Hamburg.

Utöver de aktiviteterna och camps i Mecklenburg Vorpommern skulle det kännas meningsfullt att ha en mötesplats och en plats dit man dra sig tillbaka i de närliggande städerna. Därför skulle vi välkomna organisationen av convergence center i städer som Rostock och Berlin.

Vi behöver konkret hjälp med saker som: folkskök/mat, sovplatser, infrastruktur/material av olika slag, översättare, första hjälpen kunniga, aktiviteter och workshops. Tills nu finns det ingen list av det workshops. Det finns bara en workshop till 'Antirepression'. Det kommer att finnas mer.

Wiki: www.hamburg.dissentnetzwerk.org under rubriken “Convergence Center“

Pennplatsbörse: Den som söker eller kan erbjuda en sovplats var vänlig att maila till: pennplatz-cch[AT]nadir.org

Kontakt via email: convergence-cch[AT]dissentnetzwerk.org

Kontakt med alla tre Convergence centrerna i Berlin, Hamburg och Rostock: convergence-center-g8-2007[AT]mail.nadir.org


for more up to date infos about hamburg, see: www.bewegungsmelder.org

» dissent-archive