english      
español      
deutsch      
nederlands      
по-русски
francais
danish
greek
polish
romanian
swedish
italiano
turkish
Camp Inski 2006:
Mariannenplatz 2
10997 Berlin
0176-62078158
Do. 14h-17h


"Camp Inski" - Anti-G8-Camp vid Östersjön

FÖR EN RADIKAL FÖRÄNDRING OCH GLOBALA SOCIALA RÄTTIGHETER

4-13 aug 2006

Sommaren 2007 möts representanter från världens ekonomiskt och militärt ledande stater på Kempiinski Grand Hotel vid bad- och turistorten Heiligendamm i närheten av Rostock. Mycket har skrivits om G8 av olika skäl och anledningar. Vi skriver för att sprida detta upprop som ansluter sig till kravet på G8:as avskaffande. Mitt i en värld av total exploatering, fattigdom och repression – i en värld av globaliserade krig, där sociala rättigheter attackeras och migration bekämpas – fortsätter G8-mötena sitt arbete med att reproducera den rådande världsordningens hegemoni. Men dessa möten har också blivit till symbol-laddade platser inom motståndets och protestens politiska geografi, vari den neoliberala illusionen om historiens avslutning skakas av ett kollektivt och flerstämmigt YA BASTA! Och ur detta motstånd och dessa protester har den gemensamma möjligheten att föreställa sig en helt annan värld utvecklats.

ORD …

90-talets toppmöteprotester, Prag, Göteborg och Genova på 00-talet, protesterna i Gleneagles och (snart i) St. Petersborg, representerar en ”ny” rörelses breda erfarenhet tillsammans med internationalismens gamla historik. För att bringa ordning i tidigare oenigheter inom nätverket kan det i vår handlingsorienterade miljö vara en bra idé att avsätta rum och tid för att tänka. Vi behöver teorier och analyser som hjälper oss att förstå den neoliberala omstruktureringen av världen. Vi behöver utbyta erfarenheter kring globala såväl som lokala motståndspraktiker.

Mobiliseringen startade redan före 2007 under protesterna i Gleneagles och vid BUKO i Hamburg, på möten mellan nätverket 'Dissent' och 'Interventionistische Linke', och nu senast på den välbesökta ’action conference’ i Rostock. Gräsrotsaktivister från diverse bakgrunder, flyktingorganisationer, människor från Attac, och från den autonoma vänstern har redan lämnat startblocken för att mobilisera inför 2007. Folk från olika nätverk och affinitiva sammanhang över hela Europa, som önskar att säkra en teoretisk och praktisk kontinuitet i protesterna, har redan börjat ställa frågor om mobiliseringen i Tyskland. Vi vill promota idéen om Camp Inski via dessa nätverk, organisationer och forum. Vi önskar inga överdrivna exkluderings-tendenser på lägret, eftersom kampen för globala rättigheter endast kan bli förstådda som kamper och dialoger med olika visioner av samhället osv. Vi tror istället att det är viktigare att finna politiska forum vari positioner kan formuleras och konflikter kan avlöpa öppet och offentligt.

Camp Inski 2006 skall vara ett sådant rum, ett rum för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, samt naturligtvis ett rum för debatt och argumentering. Vi vill utforska de olika europeiska och internationella rörelsernas koncept att föra motstånd och protester på. Syftet med detta är att både lära sig känna igen olikheter och acceptera likheter. Målet är att utnyttja energin och erfarenheterna från toppmötet i St. Petersburg 2007 för att organisera ett brett, beslutsamt och verkningsfullt internationellt motstånd.

… och AKTION

Camp Inski erbjuder inte enbart det goda livet vid östersjöns vackra kust, utan också en plats för diskussioner, arrangemang, workshops och arbetsgrupper. Anti-G8 campen kommer naturligtvis också göra sin närvaro gällande i regionen genom aktioner och civil olydnad.

Under temat “Fighting the global system of immigration camps locally” vill vi dra lärdom från den lokala ”no-lager” kampanjen i Mecklenburg-Vorpommern. Lägren för flyktingar och invandrare är inte utsatta på några kartor, men kan icke desto mindre finnas överallt i Europa. De skapar en hierarki av rättigheter och är därmed en central beståndsdel av ett globalt exkluderande system. Vi svarar: Möjligheten att röra sig fritt är en rättighet som bör gälla globalt. ’Hanse Sail Rostock 2006, 10 till 13 Augusti: dessa datum har en särskild plats i marinens kalender. Under detta stora maritima evenemang firar marinen sitt 50-årsjubileum och kommer presenteras som en speciell grupp.’ (www.hansesail.com). Också fregatten Mecklenburg-Vorpommern som har erfarenhet från så kallade “anti-terror-insatser” under "Operation Enduring Freedom" är väntad tillsammans med marinenheter från andra länder. Låt oss se, hur mycket antimilitäriskt motstånd den populistiska uppvisningen av den globaliserade krigsberedskapen kan tåla.

Flygplatsen Rostock/Laage används inte enbart för civila flygningar utan också av det tyska flygvapnet. Den spelar således en central roll för NATO. Härifrån startar de Eurofighters, som från sommaren 2006 skall träna den kombinerade insatsstyrkan av luft- och marktrupper i det så kallade Bombodrom-området i närheten av Wittstock, Brandenburg. I Rostock/Laage moderniseras NATO:s världsomspännande krigsföring och flygvapnet bjuder därför på mängder av teoretiska och praktiska utgångspunkter för Camp Inski.

Till September är det val i delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Det högerextremistiska partiet NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) har goda chanser att få en plats i det nya delstatsparlament. En innehållsmässig tyngdpunkt är kampen mot globaliseringen. De högerextrema står för nationalism, rasism och antisemetism. Blott en anledning av många, till varför vi också borde blanda oss i NPD:s valkampanj.

Imigration, antifascism och motstånd mot militarism och krig är några av de temata, vilka kommer spela en roll på Camp Inski 2006. Och vi vill mycket mer. Den neoliberala omstruktureringen av världen fortgår på många olika plan och möten – det gör vårt motstånd och våra motståndsformer också. Därför uppmanar vi internationellt till att deltaga aktivt med workshops, aktioner och diskussioner på Camp Inski.


ORGANISERA ER – ENGAGERA ER – FÖR EN RADIKAL FÖRÄNDRING!


Kontakt:

http://www.camp06.org

Mejllista: camp2006@lists.so36.net

Campgrupp: info@camp06.org eller camp06@riseup.net

Kontakt till kulturprogrammet: kultur@camp06.org

Post: Camp Inski, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin

Svenska arbetsgruppen: partisan@hushmail.com

http://lists.riseup.net/www/info/dissent.swe.info


Retrieved from "http://camp06.dissentnetwork.org/AufrufSw"

This page has been accessed 1,900 times. This page was last modified 09:26, 21 June 2006.


» dissent-archive