english      
español      
deutsch      
nederlands      
по-русски
francais
danish
greek
polish
romanian
swedish
italiano
turkish
Camp Inski 2006:
Mariannenplatz 2
10997 Berlin
0176-62078158
Do. 14h-17h


"Camp Inski"

Anti-G8-Camp ved Østersøen

FOR GLOBALE SOCIALE RETTIGHEDER OG EN HELT ANDEN VERDEN!

Sommeren 2007. Repræsentanter for verdens økonomisk og militært førende stater mødes på Kempiinski Grand Hotel ved badestedet Heiligendamm i nærheden af Rostock. G8 er ikke uden grund en udskældt sammenslutning – og dette opråb tilslutter sig helhjertet kravet om dets afskaffelse. I en verden af udnyttelse, fattigdom og undertrykkelse; i en verden af globaliserede krige, af sociale overgreb og stigende modstand mod indvandring er G8 et centralt knudepunkt i den herskende verdensordens institutionelle maskineri.

Men topmøder er også blevet til symbolske steder på protestens og modstandens politiske landkort. Her bliver den neoliberale illusion om historiens afslutning rystet af et kollektivt og flerstemmigt YA BASTA! Ud af protesterne har en ny og fælles evne udviklet sig: Evnen til på et globalt plan at forestille sig en helt anden verden.


WORDS…

Fra 90'ernes topmødeprotester, over Prag, Göteborg og Genova i det ny årtusind, og frem mod protesterne i Gleneagles og St. Petersborg, er der skabt mange og nye erfaringer inden for internationalismens gamle historie. Ønsker vi at lære af tidligere kampe, kan det i vores ellers så handlingsorienterede miljø også en gang imellem være en god idé at indlægge tænkepauser. Vi har brug for teoretiske overvejelser, der forsøger at begribe den neoliberale omstrukturering af verden, såvel som for nysgerrige udvekslinger af de modstandspraksisser, der har udviklet sig lokalt og globalt.

Mobiliseringen til 2007 er begyndt. Allerede under protesterne i Gleneagles og ved BUKO i Hamborg, på adskillige møder mellem de venstreradikale netværk 'Dissent' og 'Interventionistische Linke', og senest på den velbesøgte aktivistkonference i Rostock er forberedelserne gået i gang. Aktivister fra så forskellige miljøer som græsrods-bevægelsen, fagforeningerne, antiracistiske initiativer og flygtninge-organisationer, Attac og det autonome venstre er kommet ud af starthullerne og mobiliserer til 2007. Og folk fra forskellige sammenhænge over hele Europa, der ønsker at sikre en teoretisk og praktisk kontinuitet i protesterne, spørger allerede, hvordan det står til med den tyske topmødemobilisering.

I alle disse sammenhænge vil vi gerne allerede nu reklamere for ideen om en 'Camp'. Vi ønsker ingen ekskluderende overskrift for lejren, eftersom kampen om globale rettigheder kun er mulig som en stadig kamp om – og diskussion mellem – forskellige frigørelses- og samfundsopfattelser. Det vi finder afgørende, er at skabe politiske former, hvor positioner kan formuleres og konflikter kan afgøres åbent og offentligt.

CAMP 2006 skal være et sådant rum, hvor møder og udveksling af erfaringer, samt naturligvis også kampe mellem forskellige dele af den heterogene venstrefløjsbevægelse kan finde sted. Vi vil udforske de forskellige europæiske og internationale koncepter for bevægelse, protest og modstand for at "forstå forskellighederne og anerkende lighederne". Målet er at udnytte energien og erfaringerne fra topmødet i St. Petersborg 2006 til at organisere en bred, beslutsom og virkningsfuld international modstand.


… AND ACTION

Camp Inski byder ikke kun på det søde liv ved den skønne Østersø med masser af plads til diskussioner og arrangementer, workshops og studiekredse. Anti-G8-Camp'en ved Østersøen vil naturligvis også – ved passende lejligheder – gå i aktion med protester og civil ulydighed og gøre opmærksom på sin tilstedeværelse i regionen:

* Under mottoet "Det globale lejrsystem skal bekæmpes lokalt" vil vi knytte an til 'No Lager'-kampagnen fra Mecklenburg-Vorpommern. Lejrene for flygtninge og indvandrere er ikke aftegnet på noget landkort, men kan ikke desto mindre findes overalt i Europa. De skaber en hierarkisering af rettigheder og er dermed en central bestanddel af et globalt udgrænsende og ekskluderende system. Vi mener, at muligheden for at bevæge sig frit er en ret, der bør gælde globalt!

* "Hanse Sail Rostock 2006 – 10. til 13. august – denne dato har en helt særlig plads i marinens kalender. Ved denne maritime festlighed fejrer marinen sit 50-års-jubilæum. Derfor vil der i dette år være et ganske særligt opbud." (www.hansesail.com) Også fregatten MECKLENBURG-VORPOMMERN, der har erfaring fra "anti-terror-indsatser" under "Operation Enduring Freedom" er ventet, sammen med marineenheder fra andre lande. Lad os se, hvor meget antimilitaristisk modstand, den populistiske fremvisning af det globaliserede krigsberedskab kan tåle!

* Lufthavnen i Rostock/Laage benyttes ikke kun til civil luftfart, men også af forsvarets militær. Den spiller dermed en central rolle for NATO. Herfra starter de Eurofightere, der fra sommeren 2006 skal træne den kombinerede indsats af luft- og landstyrker i det såkaldte Bombodrom-område i nærheden af Wittstock, Brandenburg. I Rostock/Laage moderniseres NATO's globale krigsførelse, og lufthavnen byder derfor på masser af teoretiske og praktiske udgangspunkter for Camp Inski.

* Til september er der valg til delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Det højre-ekstremistiske parti NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) har gode chancer for at få plads i det nye delstatsparlament. Et indholdsmæssigt tyngdepunkt er kampen mod "globaliseringen". Det ekstreme højre står for nationalisme, racisme og antisemitisme. Blot én grund ud af mange, til at vi også bør blande os i NPD's valgkamp.

* Indvandring, antifascisme og modstanden mod militarisme og krig er kun nogle af de temaer, som vil spille en rolle på Camp Inski 2006. Vi vil meget mere. Den neoliberale omstrukturering af verden foregår på mange forskellige planer og på mange forskellige måder – det gør vores modstand og vores modstandsformer også! Derfor opfordrer vi internationalt til at deltage aktivt med workshops, aktioner og diskussioner på Camp Inski.

ORGANISÉR JER – ENGAGÉR JER – FOR EN HELT ANDEN VERDEN!

Kontakt:

www.camp06.org

Mailingliste: camp2006@lists.so36.net

Campgruppe: info@camp06.org eller camp06@riseup.net

Kontakt til kulturprogrammet: kultur@camp06.org

Post: Camp Inski, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin

Retrieved from "http://camp06.dissentnetwork.org/AufrufDk"

This page has been accessed 1,789 times. This page was last modified 09:23, 21 June 2006.


» dissent-archive