”Global Days of Action against Capitalism”

G8 står för en grupp av åtta länder. Det är en exklusive gruppering för de politiska ledarna i dessa specifika länder. Gruppen är inte en institution, den har ingen konstitution eller urkund, och den har inget permanent sekretariat eller huvudkontor. Det handlar naturligtvis om de ”mest” industrialiserade, förmögna och mäktigaste staterna i världen…

”Global Days of Action against Capitalism”

före, under och bortom G8-mötet 2007.

Kapitalismen attackerar oss från många håll i vårt vardagliga liv. Vi är tvungna att uthärda det rådande kapitalistsystemet och dess förtryckande krafter förstör, exploaterar, isolerar och avhumaniserar oss. Det är definitivt dags att göra oss av med systemet.

För att driva den internationella kampen mot kapitalismen framåt går följande uppmaning ut från det internationella mötet mot G8 som hölls i Warszawa 9-11 februari med folk från mer än 15 olika länder. Snälla sprid detta till så många ni bara kan.

Representanter från G8:s medlemsländer och andra ekonomiska stormakter kommer att hålla möte i norra Tyskland den 6-8 juni 2007, tryggt bakom en barriär av stängsel och polissoldater. Tusentals människor kommer samtidigt – mött av ett neo-liberalt polismotstånd – samlas till olika motaktioner på flera olika platser. Ett stort antal olika grupper och människor kämpar dagligen mot olika effekter av den rådande profitextrema politiken, skapar autonoma mötesplatser, alternativa livssituationer och kämpar mot G8 och andra globala ekonomiska institutioner. Det är fantastiskt att se hur många grupper som har G8-protesterna i juni på sin agenda eller som deltar på andra sätt. Protesterna kommer inte bara att vara en stark önskan och ett försök till att störa mötet, utan bör ses som ett viktigt steg i den världsomfattande kampen mot kapitalismen. Inte bara under protestdagarna, utan även i den vardagliga kampen.

Vi har redan haft aktions och solidaritetsdagar, som inte alla har varit lyckade. Vårt motstånd spelas oftast ut på deras hemmaplan, efter deras regler. Hur ska vi kunna genomföra dessa handlingar av internationellt motstånd på ett sätt som verkligen gör skillnad? Ett sätt som verkar fungera i situationer som denna är blockeringen av den kapitalistiska ekonomin genom att attackera infrastrukturen och det globala kapitalflödet.

Alla de som slåss mot kapitalismen och dess olika former av förtryck runtom i världen kan inte närvara under själva mötet i Tyskland. Denna inbjudan till ”Action Days against Capitalism” är en inbjudan till alla er för att sammanlänka den dagliga och den globala kampen till varandra och för att tillsammans kämpa enat och koherent.

”Global Days of Action against Capitalism” kan vara ett tillfälle att visa både oss själva och resten av världen vidden av vårt motstånd, av vilket G8-protesterna bara utgör en liten del. Ett effektivt motstånd måste finnas överallt och vara kontinuerligt. Vi måste tro på motståndets framgång och med den vetskapen och inspirationen går vi inte tillbaka till våra vardagliga liv utan låter motståndet blomstra över hela världen 2007 och långt därefter.

Aktioner kommer att hållas 10 dagar runt G8-mötet (1-10 juni 2007), vilket inkluderar ”action on agriculture”(3 juni), ”on migration”(4 juni), ”antimilitarism”(5 juni) och ”climate change”(8 juni). Alla är välkomna att delta i dessa aktionsdagar med all sin kapacitet och sina idéer, med allt från spridningen av information till aktioner runtom i världen mot den globala ekonomin, med alla medel som krävs. Kapitalismen vilar aldrig. Det gör inte heller vårt motstånd!

International Warsaw Meeting on Preparation of the G8 protests-2007

P.S. Vi uppmärksammar även andra dagar av global kamp mot kapitalismen och G8 som t.ex..:

  • 8 Mars – Feminist Action Day
  • 19-20 Mars - Days of Resistance against War
  • 17 April - International Day of Peasant’s Struggle, uppmärksammat av Via Campesina
  • 1 Maj - International Day of Class War