ALB: De autonoma är en del av motståndet

ALB: De autonoma är en del av motståndet
Antifaschistische Linke Berlin 2007-06-07
Skriv ut Tipsa en kompis
Vänsterns motstånd kommer inte att låta sig splittras i ”goda” och ”onda”
Pressmeddelande från Antifaschistische Linke Berlin (ALB)- 2007-06-05
- Kritik mot säkerhetshysterin från myndigheter och politiken innan G8-toppmötet.
- Flerfaldiga aktioner mot G8-toppmötet kommer att genomföras.
Efter sammanstötningarna mellan vänstern och polisen innan G8-toppmötet i Heiligendamm fordrar politiker från Koalitionen hårdare behandling mot demonstranter. Parlamentariker från CDU och CSU talar till och med om att sätta in anti-terrorist styrkan GSG 9 och kräver att skjutvapen sätts in. Samtidigt talas det om ett eventuellt förbud mot svarta kläder på offentliga manifestationer. Uppenbarligen tjänar angreppen på polisen i lördags som legitimering för att kunna angripa hela G8-protesterna. Igår blev en antirasistisk demonstration med cirka 10.000 deltagare i Rostocks innerstad stoppad, för att bli brutalt upplöst av polisens batongslag och tvingades att avslutas. Flertalet människor blev skadade. Denna insats visar att på den kommande upptrappningen, som knappt ens är lagligt enligt rättsstatsmässiga måttståckar, inte är att acceptera. Man ska också räkna med att de kommande dagarna kommer polisen att använda politiska motiveringar för att kunna dra en våg av repression över den globaliseringskritiska rörelsen.
Dem militanta angreppen på polisen föregående lördag i Rostock var målinriktade aktioner. Dessa aktioner blev av trots och i bakgrunden av de senaste 10 årens massiva upprustning av polisapparaten, upphävandet av elemäntära medborgarrättigheter och den ökande försämringen för befolkningen. Under namnet ”terrorbekämpning” blir militariseringen av det tyska samhället driven längre framåt. Den nyliberala riktningen på alla nivåer av livet leder till till ett ökat antal människor som också här blir trängda in i fattigdom, och blir bestulna alla perspektiv. Samtidigt blir denna samhällsform visad för världen som förebildligt ”civilt samhälle”, som för krig i namnet av mänskliga rättigheter. Militansen av toppmötesmotståndarna är i inget förhållande mer, än våldet använt av dem rådande förhållandena. Att det nu ärligt diskuteras att sätta in skjutvapen mot demonstranter, säger mindre om styrkan av militansen, än om erosionen av demokratiska principer i Förbundsrepubliken Tyskland.
På många demonstrationer måste vänsteraktivister själva erfara den ökande repressionen från ”ordningsmakten”. Precis i veckorna före den stora internationella demonstrationen i Rostock satte säkerhetsmyndigheterna in deras krafter mot den vänsterradikala scenen. Den som förbiser detta efter händelserna i Rostock, har inget intresse i att se våldets ordning. Autonoma är inga pacifister: De vänder inte andra kinden till, när de blir slagna! Så är det förståerligt att i en situation, där ett block med 8000 till 10.000 människor från det vänsterradikala spektrumet står på gatan, där de annars i övriga makförhållanden är satta ur kraft, svarar mycket offensivare på de avskyvärda provokationerna. Den symboliska förstörelsen av skyltfönster på en bank är en form av artikulation av opposition mot det rådande systemet, som blir förstådd över hela världen.
Framgångsmodellen är att de olika politiska och praktiska modellerna av ansatser till motstånd praktiseras bredvid varandra, mot pratet från den alternativlösa kapitalistiska riktningen i världen. Att aktioner som i Rostock rör sig på ett symboliskt plan, finns i medvetandet hos aktivisterna. Försöken till distansiering av militanta motståndsformer, som vissa aktörer i rörelsen försökt med, måste bearbetas med fruktbara försök till konfliktmötande med konkreta steg för perspektiv för en annan värld.
I de kommande dagarna kommer aktioner och blockader att ske mot G8-toppmötet i Heiligendamm. På de kommer hela motrörelsen mot G8-toppmötet att delta. Till er hör en inte oväsentlig del av vänsterradikala och autonoma. Deras aktionsformer är legitima och hör till mångfaldigheten av en rörelse, som inte skulle blivit tagen på allvar utan händelserna i Rostock.

Antifaschistische Linke Berlin (Antifascistisk Vänster Berlin /AFA-Berlin)
Översatt från:
http://www.antifa.de/cms/content/view/56