Borderpoint Dresden

Borderpoint Dresden bĕhem setkání G8 v Heiligendamm
Jak už se bĕhem IWF-setkání v roce 2000 a v roce 2002 nabizel přihraniční informační bod, bude tento rok zorganizovaný v Drážďanech, aby pomohl lidem, kteří se chtějí zůčastnit protestů proti G8 setkání v Heiligendamm. Jedná se o poradnu a pomoc při problémech souvisejících s překročením česko-nĕmecké hranice.
Budeme pozorovat situaci na hranici a budeme vám dávat všeobecné a aktuální rady o jejím překročení.
Pokud bude hodně lidí odmítnuto, přemístíme část odporu někam jinam.
Nabízíme vyšetřovací výbor pro ty, kteří budou pri přechodu hranice zatčeni nebo uvĕznĕni. Také vám můžeme sprostředkovat advokáta. Pokud budou chtít jednotlivci nebo skupiny lidí udĕlat mezizastávku v Drážďanech, nabízíme přenocování a organizujeme ubytovací burzu.
V AZ Conni jsou zadarmo k dispozici počítače, abyste se dostali k aktuálním informacím o Heiligendamm.
Informační bod bude obsazen od 23. kvĕtna do 10. června 24h. Všechny další informace najdete na naší webové stránce.
Infotelefon:
Vyšetřovací výbor: +49 351 89960456
e-mail: borderpoint-dd [at] so36.net