28. mai 2007 internasjonal demonstrasjon

mot EU pluss Asien toppmøte
mot G8 og kapitalistiske forhold

Start: kl. 12.00 ;Hamburg, St. Pauli, Reeperbahn/ Spielbudenplatz

Gate to global resistance
For toppstormene og i det hele tatt et helt annet hele!

På den 28. og 29. mai blir det Asia – Europe – Meeting (ASEM) i Hamburg (Tyskland). Der vil møte opp EU – utenriksministrene, 15 asiatiske amtskolleger samt 1500 fagfolk. Midtbyen blir i denne tiden til høysikkerhetsområde. Det er bare noen dager før G8 – toppmøte i Heiligendamm (Mecklenburg-Vorpommern) starter, at i Hamburg, sjølvkallet: “port til verden”, bli det arrangsjert den største konferanse i brd’en gjennom tyske EU – rådspresidentskap. Vi skal forstyrrer denne toppmøte! Vi roper dere opp, å delta i demonstrasjonen, som skal går til møtestedet i midtbyen og som angriper herrskende politikk av EU og G8. EU’en prøver gjennom dette møte å åpner dørene vidt for den store asiatiske market i vekst og å posisjonerer egne globale interesser. Vi trekker en linje fra EU-toppmøte i Hamburg over Heiligendamm hen til lokale utgangspunkter av utbytting og undertrykkelse. Herredømme og kapitalistisk globalisering er ikke noe abstrakte forhold. Nei, dem baserer på gripelige og angripelige strukturer.

Nasjonalstater og EU-forfattning

EU’en er ikke noe homogen blokk. Den er preget av ulike nasjonale interesser. Et sterkt sentrum skal tjener som sammenfattende element for å utvikler egent identitet som ståsted og et felles interesserom. For å treffer politiske besluttninger mere effektivt prøver dem å gjennomtrykker en EU – forfattning som innskrenker innflytelsesmulighetene av små medlemsland og som videre fortunger mulighetene demmes for motsigelse. Denne forfattningsutkast, hvis den bli til virkelighet, betyr at den såkallte “kjerneeuropa” (tyskland og frankrike) vil bygger ut dominansen sin.

Global utbytting og maktpolitikk

Til tross for tilværende differenser agerer EU’en mere og mere som et enestående maktblokk med viljen til å forsvarer og utbygger økonomiske lederposisjonen sin i verden. Dette betyr forøvrig å skaffer optimale utnyttelsesbetingelsener for europeiske økonomien. Noen eksempler: mot konkuranse avstengte markeder og et eksklusivt tilgrep på råstoffer og energikilder; den kapitalistiske arbeidsdelingen, som trekker seg over hele kloden, holder de forsjellige land i de ”såkallte utviklings- og terskelensland” i avhængighet og tvinger dem å bortkaster sine rescourcer. Gjennom økonomiavtaler og internasjonal innflytelse presser EU’en disse såkallte ”utviklingsland” til nedbygging av toll og innskrenkning av handel med fatal konsekvens for dens økonomi. Importen av EU – produktene og tjenestytelsene som er tollfritt og subvensjonert ødelegger innlandske industrien og jordbruk. Tyskland og EU’en driver tvangsløpig ikke noe virkelig klimapolitikk og bekjempelse av fattigdom, for at det ikke ligger i dens nasjonal og europeisk ståstedsinteresse. Det som skjer er imagekampanjer som organiserer at forholdene forbli som de er.

Europeisk Asien strategi

Østasia er et vekstområde hvorav europeisk kapital skal profiterer ennå mere. Det er ikke noe hemmelighet, hvorfor det blir gjort så lukrative forretninger: Utbygging av varen arbeidskraft er usedvanlig profitabel. Massefattigdom og et overtilbud av arbeidskraft sørger for lavest lønn. Ytelser, som blir avpresset befolkningen i regionene finner sted gjennom benken under morderiske betingelser uten noe arbeidsbeskyttelse.

Den europeiske asienstrategien skyldes inneimerialistiske konkuransesituasjoner mellom EU’en, oppreisende stater i asia og USA. I avtale med EU’en skal en overnasjonal oppsikt legger opp faste rettelinjer angående sikkre investisjoner, åpne markeder for EU-produktene og for et kapitaltrafikk uten skranker. Eksklusive frihandelsavgjørelser av Eu og den trangere innbindelse av Kina skal skyve bort USA fra den asiatiske marked. Planleggelsen av asiatiske land å selger olje og gass også mot Euro skal etablerer den som andre verdensstyrevaluta. Europeiske unionen og dens medlemsstater er politisk og økonomisk en av de viktigste blokk i verden og ansvarlig for global utbytting, klimaforandring, fattigdom og krig.

Imot krigspolitikk og utenlandsinnsats!

Først og fremst under styre av Tyskland og Frankrike blir økonomiske interesser tiltaksvis gjennomsatt militærisk. Det betyr, at den militæriske ekspansjonspolitikken, som allerede eksisterer, skal nå også bli en del av EU – forfattningen. Europeiske krigsinnsats er realitet forlengst. En kikk på EU – forfattningsutkasten gjør målsettningen tydelig: Opprystning blir til forpliktelse for alle medlemsland. Det skal bli skaffet strukturer som forbedrer alle evner til militærisk intervensjon. Oppbyggningen av konkrete militæriske styrker og intervensjonsarmeer skal få forfattningsrang. Truelse med og gjennomføring av kriger har blitt til et medium for politikk i EU- ramme, når økonomiske eller politiske interesser av deltagende land på en eller annen måte blir truet.

Inget menneske er illegal –

like rettigheter for alle mennesker!!!

Freedom of movement is everybodies right!!!

Ved siden av de direkte resultat global verdensøkonomien bringer med seg - fattigdom, elendighet og et liv uten perspektiver – er politisk forfølgelse og krig vesentlige grunner for migrasjon. EU’en driver et aggressivt avstengnings- og deportasjonspolitikk mot flyktninger. Grenser er kun åpent for varer og for noen få mennesker, som er enten høyutdannet og “nyttig” for europeerne eller som bo i herrskende imperialistiske land. Håpet på et liv uten forfølgelse og eksistensiellt nød blir helt ødelagt gjennom en integrasjonspolitikk, som bare er lagt til rette for behovet europeiske unionen har. EU’en og dens nasjonalstater viser seg med samlingsleirene, deportasjoner og illegaliseringen som et menneskeforaktende festning, som gjennomsetter sine mål med vold og repressjon til utsiden. Det er helt innkalkulert av dem, at noen av flyktningene ikke kommer til å overlever disse uverdige prosessene, at forholdene i leirene er ikke uten grunn menneskeforaktendes og at såkallte “illegaliserte” blir utbyttet til det yttreste.

Stopp dereguleringen, opplærings- og sosjalnedbyggelse!

EU’en er en vesentlig motor for neoliberal politikk, og de sterke europeiske stater Tyskland, Frankrike og Storbritania er drivkraften i det. Omstruktureringen i ramme av europeisk integrasjonspolitikk har brakt, og bringer framdeles dannelsen av et “fritt market” for varer, kapital og tjenestytelser med seg. Det vil sier: Privatisering av tjenester, rom og forretninger som har vært offentlig. Deregulasjon av produksjons – og handelsprosesser. Massivt nedbygging av trygd.

På arbeidsmarkedet blir det innføring av lavlønnsektorer gjennom tvangsmiddler, og store deler av befolkningen tvinges til å lever I fattigdom. Gjennom privatisering av tjenester blir samfunnets grunnbehov, som helse og opplæring, nå totalt underkastet markedets økonomiske prisipper. Betingelsene for å overlever blir verre og verre, økonomisk suksess, konkuranse og præstasjon gjelder som overlevelsesprinsipper. ”Den, som ikke jobber, skal heller ikke spiser.” Eller:”Alle og enhver er smeden av sitt egent lykke”. Vi vil ikke har slikt samfunnsorden!!

Storm toppmøte!

Var det i begynnelsen ennå omstruktureringen av egent økonomi og samfunnssystemer i fokus, har nå blitt perspektivet av et europeisk verdensmakt til et sterkt moment i EU politikken. Men konkuranse, spesielt med USA skal muligens ikke går så langt at de til tross for lokale kriser og innstabilitet bli til en fare for det, som er felles: betingelsesløs opprettholdelse av den kapitalistiske verdensorden. På grunn av det blir det insenert slike møter hvor de viktigste konkurenter har mulighet å avtaler og avstemmer seg med hverandere. G8 toppmøte, som nærmer seg, er mere enn et symbolsk sted. Med den makten og den innflytelse, de deltagende land har, greier de å ta stort innflytelse på de besluttninger av internasjonale strukturer som IWF, WTO eller verdensbanken. Vårt kritikk ved kapitalistisk globalisering er knyttet til motstand mot patriotisme eller nasjonaløkonomiske modell. Vi sier nei til nasjonalistisk, rassistisk eller antisemitisk kritikk ved EU og kapitalistisk globalisering. Vi nekter legetimiteten av G8, EU, USA eller nasjonalstatlige interesser. Kapitalisme i sin helhet er ikke å reformerer! Vi vil absolut ikke har dette herrskende system, dens ideologi, verdier og normer!

Revolten er gjørbar og følbar !

Vårt perspektiv er å svarer på angrep, som retter seg mot sosjale og politiske bevegelser, ikke bare lokalt men europavidt og internasjonalt. Det finnes masse tiltrekkningspunkt for oss : internasjonal solidaritet med okkupantene etter opprydding av ungdomshuset i Kjøbenhavn. Euromarsjen mot sosjalnedbrytelse, protest mot prekarisering og arbeidstvang og i alle fall stormen på EU og G8 toppmøte i mai og juni. Men også opprøret i Chiapas eller Oaxaca/Mexico og flere eksempler I hele verden er del av vårt globalt motstand mot det herrskende kapitalistiske system. Toppmøter er symboler og aktører av et allomfattende totalitert kapitalistisk og patriarkalt system. Kapitalisme nytter patriarkale herredømmesstrukturer for sine egene interesser. Det er absolut viktig for venstreradikalt politikk å utvider blikket utover horisonten, å setter spørsmålstegn bak egne privilegiene og å fornemmer de forskellige herredømmestrukturene. Kritikk ved kapitalistisk globalisering uten å gå i konflikt med f.eks. antisemitisme er like feil som antikapitalisme uten diskussjon om seksisme eller rassisme.

Våre politiske forestillinger og motstand er motsigelig og mangfoldig. Men vi er oss enig med flere, at den nåværende orden må bort og at en annen verden er mulig og nødvendig. ASEM og G8 er begge to bare et stein i muren av utbytting, utgrensing av ødeleggelse og undertrykkelse. Starter vi nå med å river ned murene!!!

Forbund mot eu og G8

Nei til EU og G8!!

Bekjemp nasjonalisme, rassisme og antisemitisme !!!

Imot imperialistisk verdensorden og kapitalistiske forhold !!!

Contact: summitblock [at] nadir.org

Info: hamburg.dissentnetzerk.org