KUTSU GLOBAALEIHIN TOIMINTAPÄIVIIN KAPITALISMIA VASTAAN

Varsovan kansainvälinen tapaaminen vuoden 2007 G8-protestien valmistelemiseksi.
vuoden 2007 G8-kokouksen aikoihin 1.-10.6.2007 Kapitalismi hyökkää meitä vastaan monilla rintamilla jokapäiväisessä elämässämme. Meitä pakotetaan kestämään nykyistä kapitalistista järjestelmää, ja sen sortava valta tuhoaa, riistää, eristää ja epäinhimillistää meitä. On ehdottomasti aika päästä siitä eroon. Askeleena eteenpäin kansainvälisessä taistelussa kapitalismia vastaan tulee seuraava kutsu kansainvälisestä G8-vastaisesta tapaamisesta, joka pidettiin Varsovasssa (Puolassa) 9. - 11. helmikuuta, ja jossa oli paikalla ihmisiä yli 15 eri maasta. Pyydämme levittämään kutsua niin laajalle kuin suinkin voit.
G8-jäsenmaiden ja muiden suurten talousmahtien edustajat tapaavat pohjois-Saksassa 6.-8. kesäkuuta 2007, piilossa aitojen ja poliisi-sotilaiden muurin takana. Samaan aikaan tuhannet ihmiset - jotka vastustavat sen uusliberaalia politiikkaa - kokoontuvat toimimaan lukuisilla ja moninaisilla tavoilla eri paikoissa. Monet eri ryhmät käyvät joka päivä kamppailua 'taloudelliset voitot ennen ihmistä'-politiikkaa vastaan, luoden autonomisia tiloja, eläen todeksi vaihtoehtoja ja taistellen G8:aa ja muita globaaleja taloudellisia instituutioita vastaan. On hämmästyttävää huomata kuinka monella järjestöllä kesäkuun mielenosoitukset ovat suunnitelmissa, tai kuinka monet ovat liittymässä niihin eri tavoin. Mielenosoitukset G8:aa vastaan eivät ole pelkästään aitoa halua ja yritystä kokouksen estämiseksi, vaan ne pitäisi nähdä tärkeänä askeleena maailmanlaajuisessa taistelussa kapitalismia vastaan. Ei ainoastaan kokouspäivien aikana, vaan joka päivä jatkuvana kamppailuna.
Olemme jo nähneet globaaleja toiminta- ja solidaarisuuspäiviä, jotka eivät kaikki vaikuttaneet kovin onnistuneilta. Meidän vastarintaamme pelataan usein heidän kentällään, heidän säännöillään. Kuinka voisimme hahmotella nämä kansainväliset vastarintatoimet uusiksi niin, että voisimme todella saada muutoksen aikaan? Yksi tällä hetkellä toimivista keinoista näyttäisi olevan kapitalistisen talouden tukkiminen hyökkäämällä pääoman infrastruktuuria ja virtoja vastaan ympäri maailmaa. Suuri osa ihmisistä, jotka taistelevat kapitalismia ja sen monia sorron muotoja vastaan kaikkialla maailmassa, eivät pysty tulemaan kokousta ympäröiviin mielenosoituksiin Saksaan. Tämä kutsu globaaleihin kapitalismin vastaisiin päiviin on kutsu teille kaikille yhdistää toisiinsa jokapäiväiset paikalliset ja globaalit kamppailut ja toimia yhdessä voimakkaalla ja johdonmukaisella tavalla.
Globaali toimintapäivä kapitalismia vastaan voi olla mahdollisuus osoittaa maailmalle ja meille itsellemme vastarintamme laajuus, josta protestit G8:aa vastaan ovat vain yksi pieni osa. Ollakseen toimivaa, täytyy vastarinnan olla kaikkialla ja jatkuvaa. Meidän tulisi uskoa toimintamme menestykseen, niin että tähän tietoon ja innoitukseen nojaten emme enää palaa takaisin vanhaan elämäämme, vaan annamme vastarinnan kukoistaa kaikkialla maailmassa vuonna 2007 ja kauan sen jälkeen.
Kutsumme toimintaa kymmenelle päivälle kokouksen tienoilla (1. - 10. kesäkuuta 2007), joihin sisältyvät toimintapäivät liittyen maatalouteen (3. kesäkuuta), muuttoliikkeeseen (4. kesäkuuta), militarismin vastustamiseen (5. kesäkuuta) ja ilmastonmuutokseen (8. kesäkuuta). Kaikkia kutsutaan ottamaan osaa tähän prosessiin omine ajatuksineen ja kykyineen, tiedon jakamisesta aina suoraan toimintaan ympäri maailmaa, tavoitteena hyökätä globaalia taloutta vastaan kaikin mahdollisin keinoin. Kapitalismi ei koskaan pidä taukoa. Niin ei pitäisi meidän vastarintammekaan!
Varsovan kansainvälinen tapaaminen vuoden 2007 G8-protestien valmistelemiseksi.
Jk. Kutsumme yhdistämään kamppailun kapitalismia ja G8:aa vastaan myös muihin globaaleihin toimintapäiviin, kuten:

  • 8. maaliskuuta - Feministinen toimintapäivä
  • 19.-20. maaliskuuta - Sodan vastaiset päivät
  • 17. huhtikuuta - Kansainvälinen (pien)viljelijöiden kamppailun päivä, kutsujana Via Campesina
  • 1. toukokuuta - Kansainvälinen luokkasodan päivä