PRÁVNÍ RADY PRO AKTIVISTY ZE ZAHRANIČÍ

Účast policejních sil na summitu G8

Co očekávat a jak se chránit

V roce 2006 vydal regionální parlament německé spolkové země Mecklenburg Vorpommern (=M-V),kde se G8 bude konat, nové nařízení týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku, které zvyšuje moc policie během protestu. Oficiálně bylo toto nařízení vydáno ve jménu boje proti terorismu a organizovanému zločinu, ale jak ukázalo načasování a jiné akce jako Genoa nebo Gleneagles, tyto právní a výkonné síly jsou využívány především v období demonstrací na summitech a fotbalových zápasech. Zahrnují tzv.červené zóny (zakázaný vstup), omezení volnosti pohybu, velkou policejní účast a obklíčení celé demonstrace, hromadná zatýkání a nařízení nahodilých zákazů a příkazů namířených proti osobám pohybujícím se na veřejných místech během protestu.
Díky tomuto rozšiřování policejních strategií je důležité pro všechny, kteří plánují dojet na G8 protesty se dobře informovat a vzít tyto věci v potaz při plánování akcí a dopravy na místo,domů i během summitu. Ne všechny následující policejní praktiky na tobě musí být nutně použity, nadsazené bezpečnostní zákony jsou doslova jen mocenské hry, tak se prosím nezalekni následujícího seznamu. Na předchozích summitech, od Genoa po Gleneagles se ukázalo, že úspěšná protestní akce je vždy možná i přes účast armády.
Na konci tohoto článku najdeš různé návody jak se nápaditě vypořádat s policejním útlakem a co bys měl-a/neměl-a dělat v případě zatčení. Prosím využij odkazy na konci textu k různým informačním brožurkám v angličtině. Symbol § na začátku každého odstavce odkazuje na příslušný článek z M-V bezpečnostního nařízení a podrobněji se zabývá odpovídajícími opatřeními.

1. Kontroly totožnosti (§29)
...znamenají, že musíš na požádání předložit svoje doklady totožnosti (občanka, pas). Kontroly můžou být prováděny policií z důvodu „prevence imanentního (vlastního) ohrožení v konkrétní situaci“. Jelikož ale policie může sama rozhodnout co „imanentní ohrožení“ je, staly se kontroly totožnosti rutinní záležitostí, zejména na místech nejvíce kontrolovaných policií („hot spots“) jako jsou území okolo nemocnic, úředních budov a v městské hromadné dopravě. Pokud se nemůžeš prokázat, budeš odveden/a na policejní stanici.

2. Otisky prstů atd. (§31)
Ověřování nedoložené identity obžalovaného člověka a sbírání osobních údajů skrze fotografování a otisky prstů se v Německu nazývá „Erkennungsdienstliche Behandlung“. Podle zákona to zahrnuje otisky rukou, prstů, fotografie, poměřování vnějších rysů a hlasové záznamy. I když policie obvykle dělá pouze otisky prstů a fotografie.

3. Vyslýchání a informace, které musíš poskytnout (§28)
Stejně jako v celém Německu, jsou vyslýchané osoby povinné uvést policii pouze tyto, ale žádné jiné informace- jméno a příjmení, místo a datum narození, trvalé bydliště a národnost.
Pokud odmítneš poskytnout tyto informace, budeš pokutován/a.

4. Policejní prohlídky (§27a)
Policie může kvůli „preventivnímu boji proti kriminalitě“(např.ublížení na zdraví) zastavit vozidla a osoby na mezinárodních cestovních uzlech (např.nádraží a letiště) ve vzdálenosti 30 km od hranice (tzn. v Heiligendammu i Rostocku).

5. Prohledávání osob (§53-54)
Policie tě může prohledávat za účelem zabavení majetku, odůvodňovat to budou tím, že prohlídka je zamýšlena ke tvé vlastní ochraně, nebo policejního důstojníka. Definice „ochrany“ je v uvážení policie. Mají povoleno provádět tělesnou prohlídku, prohlídku oblečení a dalších věcí, které nosíš, např. batohy. Obvykle by měla být prohlídka prováděna osobou stejného pohlaví, pokud zde ovšem není „imanentní“ ohrožení v jehož případě může udělat prohlídku jakýkoli příslušník policie.

6. Prohledávání věcí (§57-58)
Skoro všechny objekty, které u sebe nosíš a které se nacházejí v tvé blízkosti, nebo v blízkosti úředních budov mohou být prohledávány.

7. Zákazy vstupu (§52)
Jsou to otravná nařízení, kterých můžou policisté hojně užívat. V M-V se zákazy vstupu mohou týkat určitého místa, čtvrti pod správou místních úřadů, nebo dokonce celé obce. Můžou trvat až 10 týdnů. JE MOŽNÉ ŽE ZÁKAZY VSTUPU BUDOU BĚHEM G8 VYDÁNY PRO CELÉ MĚSTO JAKO TŘEBA BAD DOBERAN. Tyto příkazy nemusí být podány písemně, výjimka je pouze ta, že nemůžou znemožnit přístup osobám do vlastního domu. Pokud se nebudeš řídit tímto opatřením, budeš odveden/a na policejní služebnu.

8. Vyšetřovací vazba (§55-56)
Policie může vzít lidi do vazby, pokud „jsou ve stavu kdy se očividně nedokážou ovládat“(např.podnapilý stav), nebo pokud hrozí „imanentní ohrožení bezpečnosti nebo veřejného pořádku“(což může být ve skutečnosti velmi obšírně definováno). Tzv.preventivní zadržení se můžou konat, aby se předešlo trestným činům, a taky když k tomuto osoba nabádá ostatní, třeba ve formě letáků a transparentů. Taky tě můžou zadržet pokud u sebe nosíš zbraň, nebo jiné předměty o kterých se policie domnívá, že mohou sloužit jako nástroje ke spáchání trestného činu.
Dále, osoby mladší 18-ti let mohou být vzaty do vazby, pokud se vyhnou osobě, která má na starost zadržování a mohou být převezeny do úřadu sociálního zabezpečení pro mladistvé (v němčině Jugendamt).

9. Přístup k domovním a majetkovým prohlídkám (§59-60)
Policie může, jako preventivní opatření veřejného pořádku, vstoupit do vašeho domu. Oficiálně je potřeba povolení k domovní prohlídce svolené soudcem, ovšem v případě „imanentního nebezpečí“ může být toto soudní schválení dáno retrospektivně. V průběhu prohlídky máš právo být přítomen/na (v každé místnosti, takže můžou v jednom okamžiku prohledávat pouze jedno místo),také právo na sdělení důvodu prohlídky a obdržení informací o možných opravných prostředcích a obdržení podepsaného policejního záznamu, pokud si o to POŽÁDÁŠ, dále znát odpovědnou autoritu, důvod, čas a datum prohlídky, stejně jako jména všech přítomných osob.
POZOR – podle zákona nemusíš (a ani bys neměl/a) podepisovat jakékoli formuláře.

10. Informátoři, tajní policisté, sledování, tajný dohled (§33)
V M-V není protizákonné používat informátory (osoby, které nejsou od policie, ale mají zaplaceno aby jim předávali informace) a tajné policisty (policisté, kteří mají falešnou identitu za účelem zjistit informace o scéně). Také tě můžou nechat sledovat a to i s pomocí špionážní techniky jako odposlech,kamera.

11. Policejní vybavení a zbraně (§102)
Vybavení zahrnuje pouta, vodní děla, zátarasy, psy, koně, vozidla, plyny (?CN ?, slzný a pepřový plyn) a výbušniny (které se nesmějí použít přímo proti osobám). Zbraně zahrnují obušky, pistole, revolvery, brokovnice a kulomety. Většinou jsou používány obušky, ale některé akce jako Gothenburg a Genoa ukázaly, že stát je připraven použít i jiné zbraně.

12. Povinnost policistů odhalit svou totožnost ?(--)
Ani nápad, v M-V nemají policejní důstojníci žádný závazek určit svou identitu, což znesnadňuje spojení kriminálních činů s příslušným policistou.

Nové možnosti policie pro G8 zavedené v červnu 2006:

13. Kamerový (CCTV) dohled na veřejných místech (§32)
Natáčení je v případě nutnosti povoleno na místech, kde musí policie splňovat své povinnosti nebo tam, kde se staly alespoň 2 trestní činy (jakékoli přestupky). Proto očekávej, že budeš natáčen/a.

14. Automatické rozpoznávání poznávacích značek (§43a)
Monitorování poznávaček se bude provádět hlavně na výjezdech a nájezdech na dálnice, příjezdových cestách atd. Počítej s tím, že si natočí číslo tvé poznávací značky, pokud vjedeš autem do oblasti protestu. Tamní parlament oznámil, že chce posbírat tyto informace a porovnat je s už existujícími databázemi, jako např. databáze „násilných delikventů“, které jsou, jak je velmi dobře známo, dosti pochybné. Také můžeme očekávat, že se data budou porovnávat s Schengenským informačním systémem.

15. Preventivní odposlech telekomunikací (§34a)
Každý může odposloucháván. To zahrnuje telefonní rozhovory, SMS zprávy, emaily, uložené emaily, atd., a různá data (spousty dalších lidí se kterými jsi v kontaktu). Toto není jen obyčejný zápis o tom, komu jsme volali a kdy, ale policie využívá tyto data k vytváření jakési mapy lidských spolků a vztahů, ale hlavně i aktivity a úmyslů.
Navíc policie v M-V je ted´ schopna používat tzv.IMSI technologii (Inernational mobile Subscriber Identity), která napodobuje základní stanici mobilního telefonu a tudíž se staví na cestu mezi tvým mobilem a pravou GSM sítí, zatímco nahrává všechnu komunikaci. A tak může policie shromáždit volaná čísla, čísla která volala tobě, samotná čísla mobilního telefonu, číslo SIM karty a délky hovorů. Telekomunikační operátoři v Německu jsou povinni předat data z mobilního telefonu za uplynulých 6 měsíců. IMSI může také přerušit telefonní rozhovor. Policie už zřejmě využila tuto metodu v průběhu protinukleární demonstrace, aby zabránila lidem v komunikaci, když byly obklíčeni atd. Policie může zjistit tvoji polohu i bez IMSI zachycovačů za použití tzv. „bezeslovných SMS zpráv.“ Jako jediná bezpečná cesta jak se vyhnout sledování tedy zbývá VYPNOUT TELEFON A VYTÁHNOUT Z NĚJ SIM KARTU A BATERII, nejlépe už před vstupem do nové GSM zóny. Tak může policie zjistit pouze tvoje předchozí umístění před tím než sis vypnul/a mobil.
Mobilní telefon – ano nebo ne?
Z důvodu vysokého rizika pronásledování spojeného s telefony by se měl každý zeptat sám sebe na začátku jestli bude chtít používat mobil a jak. I když PGP by mohlo zajistit nějaké soukromí v emailové komunikaci, zůstávají 2 extrémy – žádný mobil nebo jistota, že budeš kdekoli monitorován/a. Mnozí lidé si vyberou střední cestu, ale vyvaruj se prosím řešení politických témat a plánování schůzek přes telefon.

16. Profily :porovnávání dat s veřejnými institucemi (§44)
Pod vedením německé anti-terroristické legislativy se bude vyžadovat od veřejných i soukromých autorit (např.univerzity, ale i eBay!) odhalení všech osobních dat souvisejících s profilem podezřelého (např. muž, asi 24 let, arabského původu). Poté se můžou data porovnávat s těmi policejními.

17. Zákonem nařízené krevní testy (§53-4)
Ve jménu HIV prevence ted´ může policie v M-V odebírat krevní vzorky, opět v případě „imanentního“ ohrožení, které je definováno policií. Pravděpodobně se budou dělat odběry v případě zranění, zahrnující tělesné tekutiny, takže i v případech kdy budou demonstranti zbiti policií. Předpokládáme, že DNA vzorky se uchovají v německé DNA databance. Pokud ti odeberou krev a máš hepatitidu nebo HIV, tato informace bude nejspíš předána i do německé policejní databanky INPOL.

18. Video záznamy z policejních vozů (§32,4)
Policie tě může natáčet při zastavení tebe nebo vozidla, ale předpokládá se, že tyto záznamy se po ukončení akce smažou, toto není případ kdy by se mohly využít k „řešení zločinů“.

19. Spolupráce pohraničních kontrol (zákon EU)
Během minulého desetiletí byl vidět rozvoj evropského policejního aparátu, který schválil (téměř) neomezenou výměnu osobních dat mezi policií a dosti pochybné metody justiční spolupráce, což omezilo práva obviněných (použito např. během soudních řízení z Genoa nebo Gothenburg). Mezinárodní demonstranti budou tedy čelit celé škále shromažd´ování údajů a různým metodám omezení pohybu: od Schengenského informačního systému po opětovné zavedení pohraničních kontrol, zákazy vstupu do země a databáze otisků prstů Eurodac. Dávej si pozor na každého kdo bude plánovat zkřížit ti cestu. Opatření, která budou s největší pravděpodobností použita, můžeme shrnout jako následující : před summitem – zákazy vstupu a výstupu, osobní návštěvy nebo telefonáty, které ti dají najevo, že jsi sledován/a, pro případné podezřelé povinnost vypovídat na policejní stanici, zabavení pasů, sledování, preventivní zadržení, vnitrostátní hraniční kontroly, dočasné přerušení Schengenské smlouvy, výměna dat mezi německou a jinou policií (EU země i nečlenské země).
Během summitu můžeme očekávat : policejní kontroly nejen v regionu kde bude probíhat summit ale i v širokém okolí, mobilní i pevný video dohled s funkcí zoom, odposlech hovorů, účast policistů z jiných zemí, aby pomohli německé policii identifikovat aktivisty z cizích zemí, pozor - cizí police bude také sledovat a má právo zatknout demonstranty ze svých zemí, různé zákazy, preventivní zatýkání (po dobu trvání příslušných policejních předpisů), trestní řízení za překročenou rychlost (obzvlášt´ v případě tamních aktivistů, u cizích aktivistů použití přísnějších opatření – deportace).

A co se vlastně bude dít?
Už za pár měsíců uvidíme jak se nový policejní arzenál projeví v praxi. Podstatné však zůstává to, že i přes tyto příkazy „nového lepšího světa“ bychom neměli upustit od protestování a vzdorování. Nečti si prosím jenom tuhle sekci věnovanou policejním metodám a represím, ale podívej se i na tu o kreativním protestu, která zahrnuje i návody jak nakládat s policejní agresí.
Tady najdeš shrnutí a volný překlad bookletu ze srpna 2006 věnovanému právním radám od :
Rote Hilfe Greifswald c/o Klex Lange Strasse 14, 17 489 Greifswald greifswald att rote hilfe. Německá plná verze : http://www.gipfelsoli.org/Repression/RH_Greifswald_Flyer_SOG.pdf
Další zdroje v angličtině :
Pepperspray, CS & Other "Less-Lethal" Weapons Used by Rioting Police to Suppress Dissent when Politricks & Television fail to do so: http://gipfelsoli.org/Repression/autonomedical_collective.pdf
'Solidarity : A Rough Guide' by Starhawk (Organiser la solidarité en cas de répression www.starhawk.org
Malý glosář právnických termínů : http://gipfelsoli.org/Repression/Uebersetzungen.html