Výzva ke globálním dnům akcí proti kapitalizmu

Všichni z nás jsou vyzýváni k distribuci materiálů ke globálním dnům akcí proti kapitalizmu, v takové šíři, jak jen to je možné, tj. digitálně a papírově, speciálně ty skupiny a lidé, kteří nemohou přijet na protesty do severního Německa, ale rádi by je propojili s jejich bojem proti kapitalizmu.

Výzva ke globálním dnům akcí proti kapitalizmu – v době během zasedání G8 2007

Kapitalizmus nás zasahuje na mnoha frontách našich každodenních životů. Jsme donuceni trpět stávajícím kapitalistickým systémem, jeho utiskující mocí – ničením, vykořisťováním, izolováním a odlidšťováním. Je rozhodně čas se ho zbavit.

V dalšímu postupu v tom, co můžeme dělat v mezinárodním boji proti kapitalizmu, vzešla následující výzva ze setkání proti G8, vedeného ve Varšavě (Polsko) od 9. do 11. února lidmi z více než patnácti různých zemí světa. Prosím šiřte ji co nejširším způsobem.

Představitelé členů skupiny G8 a další hlavní ekonomické mocnosti se setkají v severním Německu od 6. do 8. června 2007, uzavřeni za bariérou plotů a policejních vojáků. Současně se sejde tisíce lidí ,oponujících jejich neo-liberální politice, na mnoha různých akcích a místech. Mnoho rozdílných skupin a osob je v každodenním boji proti různým efektům a politice kapitalizmu- zisku přes mrtvoly- , vytváří autonomní prostory, žijí alternativou a bojují proti G8 a dalším ekonomickým institucím. Je úžasné sledovat kolik skupin má červnové protesty ve svém programu a jak se připojují rozličnými způsoby. Protest proti G8 nebude jenom reálným přáním a pokusem k přerušení zasedání, ale měl by být viděn jako důležitý krok ve světovém boji proti kapitalizmu. Boj, ne jen během zasedání, ale jako každodenní součást našich životů.
.

Už tu byly globální dny akcí a solidarity, které se ne všechny zdály být velmi úspěšné. Náš odpor je často hrán na jejich hřištích, s jejich pravidly. Jak bychom mohli oživit tyhle mezinárodní činy odporu způsobem, kterým bychom mohli ve skutečnosti něco změnit? Jeden ze způsobů, který se zdá být fungujícím v současné situaci, je blokování kapitalistické ekonomiky skrze útok na infrastrukturu a toky kapitálu napříč světem.

Velký počet lidí bojující proti kapitalizmu a jeho mnohým formám útlaku na celém světě, nemohou přijet na protesty proti zasedání do Německa. Toto pozvání na globální dny proti kapitalizmu je vyzváním pro všechny ke skloubení denních lokálních a globálních bojů dohromady, jednání společnou silnou a soudržnou cestou.

Globální dny akcí proti kapitalizmu můžou být příležitostí ukázat světu i nám samým záběr našeho odporu, kterého protesty proti G8 jsou jen malou součástí. Účinný odpor musí probíhat všude a být trvalý. Měli bychom věřit v úspěch našich akcí, a s touhle vědomostí a inspirací se nevracet zpátky do našich starých životů, ale nechat odboj rozkvést napříč světem v roce 2007 a dlouho poté...
Voláme po akcích, které se budou konat v 10ti dnech kolem zasedání (od 1. do 10. června 2007), které zahrnují dny akcí - zemědělství (3.6), přistěhovalectví (4.6), antimilitarizmu (5.6), změny podnebí (8.6.). Každý je pozván být součástí akcí napříč světem s cílem zaútočit na globální ekonomiku, všemi nezbytnými způsoby. Kapitalizmus si nikde nebere přestávku. Neměl by ani náš odboj.

Mezinárodní Varšavský mítink příprav protestů proti G8

Post skript: Voláme také po propojení všech bojů proti kapitalizmu a g8 s dalšími globálními dny akcí jako například:

  • 8. březen – mezinárodní den žen
  • 19.-20. březen – Dny proti válce
  • 17. duben – mezinárodní den rolnických bojů pojmenovaných po Via Campesina

1. květen – mezinárodní den třídního boje