Přesuň se rychle, udeř tvrději - G8 Heiligendamm 07: jen další proti-zasedání?

Cirkus G8 přijíždí do Heiligendammu. S tím jak se poslední zasedání přesunula do více odlehlých oblastí, pocítili jsme pokles naších sil, s tím, jak se zvedla kontrola hřiště a všeho v jeho okolí. V Seatlu, Praze a Janově naše síla byla v tvořivosti a v překvapení policie. To nám umožnilo volnost k efektivnímu propojení přímých akcí vedoucí k narušení zasedání. Přišel čas znova se chopit iniciativy.

Souhlasíme s tím, že soustředit se kolem Heiligendammu a uskutečnit tam naše akce by mohlo být konstruktivní a posilující zkušeností. Avšak dřívější zkušenosti s mobilizací na zasedání ukázali, že je potřeba abychom v našich protestech byli více flexibilní. Být oplocen a zablokován od možnosti efektivní akce, tak jak se stalo v Gleneagles a v Petrohradě je nekonstruktivní a oslabující.

Během posledních pár let byla nejefektivnějším způsobem útoku na kapitalizmus přímá blokáda transportu zboží, toků kapitálu. Například blokády uskutečněné pracujícími v loděnicicích na západo-americkém pobřeží v roce 2002, hnutím nezaměstnaných v Argentině od roku 1997, Alžírskými vzbouřenci v roce 2001 a během boje proti dočasným pracovním smlouvám ve Francii v minulém roce. Měli bychom se z toho poučit a usilovat o zablokování toků kapitálu, ať už proudu čísel v digitálním světě, výměny zboží, nebo nákladních aut na dálnici.

Náš návrh je soustředit se kolem kapitalistické pevnosti v Heiligendammu a poznat vlastní sílu, energii ze společního jednání, žití ve velké skupině, ovšem jen tak dlouho, dokud budeme efektivní a posilující naši věc. To znamená pokračovat ve stávajících pokusech o zablokovaní zasedání a všeho kolem, avšak přijít připraveni na radikální změnu strategie: jestliže přijde čas, kdy nebudeme efektivní, měli bychom být připraveni se pohnout a začít bitvu s kapitalisty tam, kde budou více zranitelní.

Skrze tuto změnu ve strategii chceme uchovat sílu a energii, kterou jsme cítili v předchozích mobilizacích na zasedání a ve stejný čas vytvořit novou kapacitu na jeho přerušení. Prakticky a jako první bod, potřebujeme vytvořit kolektivní organizační strukturu k rychlému rozhodnutí a k mobilitě v jakýkoliv čas. My nejsme připoutáni k jednomu místu tak jako oni a to je naše velká síla, umožňující nám, aby policie byla jeden krok za námi, chycena ve vlastních nepružných strukturách. Naše taktika by měla být v mobilitě a rychlosti, ne v nevyhratelných obleženích.

To, co navrhujeme zablokovat je globální a bez hranic. Mnoho lidí je zasaženo politikou G8, ale jen málo z nich má zdroje na to, přijet do Heiligendammu. Povzbuzujeme všechny ty, kteří nemohou přijet ke G8, aby zaujali místo v bitvě, blokováním kapitalizmu kdekoliv na světě.

Přijeďte připraveni!

Anti-G8 mezinárodní setkání 11.února 2007