ما اینجا هستیم زیرا شما کشور ما را ویران میکنید! فراخوان برای تور2007 کاروان از 19ماه مه تا 4 ژوئن علیه اخراج متحد شویم! نه سال بعداز نخستین تور کاروان برای سومین بار از همگان میخواهیم بیآئید در اتحاد و همبستگی با ما علیه سیستم طرد اجتماعی،سرکوب و اخراج در آلمان بپا خیزیم. اینبار تور کاروان کمی قبل از میتینگ گ8 انجام میشود. اکثریت ما : مهاجران؛ منجمله پناهدگان و متقاضیان پناهندگی، کشورهای ویران شده خود را بعنوان زن یا مردی آزاد ترک نکردیم. ما بدلیل زندگی تحت شرایط غیرقابل تحمل و غیرانسانی مجبور به این کار شدیم. این شرایط در اشکال گوناگونی از قبیل گرسنگی، جنگ، فقر، استبداد و غیره بروز پیدا میکند که تمامأ ریشه در سیستم استثمار،بیعدالتی و انقیاد دائمی دارد. این سلب انسانیت علامت مشخصه نظم جهانی است، نظمی که امپریالیست های گ8، فراکسیون های قدرتمند سرمایه و حکومت هایشان بر ما اعمال میکنند. کشورهای ثروتمند باصطلاح شمال بویژه گ8 یا " گانگسترهای 8 " بدلیل آنکه ثروتشان محصول استعمار گسترده و غیرانسانی کشورهای ما میباشد مرزهایشان را با سیم های الکتریکی امن میکنند تا از ورود مهاجران نامطلوب و دستچین نشده ی کشورهائی که آنقدر بی شرمانه غارت میکنند، جلوگیری کنند. بخاطر ترس و بیگانه ستیزی شان رفت و آمد ما را کنترل میکنند و مرزهایشان را با پلیس و سرباز میلیتاریزه کرده افراد بیگناه را آنطوریکه در کوتا و ملیلا کشتند بضرب گلوله بقتل میرسانند. این علاوه بر مواردیست که پلیس بضرب گلوله و غیره سیاهپوستان و دیگر مهاجران را در آلمان بقتل میرساند. و بیاد داشته باشیم پناهندگان آفریقائی را که اگر شانس داشته باشند و از آزمون قایق و دریا جان سالم بدر ببرند در جزایر قناری، اسپانیا وایتالیا در لاگر ها بصورت بازداشتی جا داده میشوند. نقض حقوق اساسی بشر بوسیله حکومت روس مانند همتایانش در گ8 و جنگ تجاوزکارانه آن علیه مساعی استقلال طلبانه چچن نشاندهنده نخوت و بی مسئولیتی این حکومت است. مانند اشغال افغانستان و عراق بوسیله دول گ8 ، گفته میشود این جنگ علیه باصطلاح تروریسم است. این جنگ ها همگی در عین حال محصول رقابت بین این دول هستند. تحت لوای مبارزه بین المللی علیه تروریسم، به جنگ های تجاوزگرانه و اشغالگرانه مشروعیت میدهند و در این میان مردم از کشورهای ویران شده به کشورهای امن میگریزند به کشورهائی که در آنجا طرد اجتماعی و اخراج میشوند. درحالیکه اروپا به معیارهای فوق العاده متوسل میشود تا مانع عبور ما از مرزها شود، حکومت های اروپائی و ایالات متحده آمریکا برای اعمال کنترل شان بر کشورهای موطن ما و ویرانسازی ابزارهای معاش ما از مرزها عبور میکنند. به کشورهای ما اسلحه و مهمات صادر کرده زیربغل دیکتاتورها را گرفته آنها راحمایت میکنند و اینجا در اروپا آنهائی را که علیه این بیعدالتی ها میجنگند تحت تعقیب قرار داده اخراج میکنند. ما حق داریم بگوئیم اخراج به منافع امپریالیسم و سرمایه داری خدمت میکند. اخراج نقض حقوق بشر است. اخراج بیعدالتی استثمارگران سادیست علیه استثمار شوندگانی است که شکار شده و درون "سیستم لاگر" برای مواجهه با دم و دستگاه اخراج با کل ابزارهایش برای سوء استفاده ، شکستن توان روحی، سوء استفاده جنسی، استثمار، بهم ریختن خانواده ها و دیگرطرق پایمال کردن حقوق انسانی، بزور جا داده میشوند. کاروان درخدمت پناهندگان و مهاجران (متشکل از تشکلات خودساخته پناهندگان و مهاجران مانند وویس، اس پی آی، آگیف، سازمان زنان 8مارس (افغانستانی ـ ایرانی) وغیره) قادر بوده است در مبارزات روزمره برای حقوق اساسی ما نشان بدهد انسان های قاره های مختلف با زمینه فرهنگی متفاوت میتوانند همراه یکدیگر و در اتحاد با هم مبارزه نمایند. از مانیل تا دیاربکر، از لومه تا کاتماندو، از تهران تا برمن و کلمبو تا برلین، در گذشته ما همواره در متحد کردن مبارزات مشترکمان موفق بوده ایم زیرا فقط درصورتیکه یک جنبش متحد بین المللی باشیم قادر خواهیم بود خواست هایمان برای آزادی حرکت، حق اقامت و برتر از هر چیزی شأن و شرف انسانی خود را بدست بیآوریم. از طریق این تور آزادی خود را نشان داده و بر مرزهای داخلی که رژیم آلمان از طریق قانون محدوده اقامت اجباری (داس رزیدنت فلیشت گزتس) بر ما اعمال میکند، غلبه میکنیم. ما همه مجبور به گریز از موطنمان شده ایم و بسیاران دیگری هنوز پا در این راه خواهند گذاشت. هرکسی این راه را رفته باشد یا بخواهد برود باید بداند آزادی پیشکشی نیست که کسی بما بدهد، باید برای بدست آوردن آن جنگید. ما آماده هستیم برای بدست آوردن آزادیمان پا در این راه بگذاریم. زیرا فضای آزادی امروز ما، فضای مبارزه مشترک ماست. با عمل و قلم خود هر روزه و در همه جا می جنگیم و این را روشن و رسا اعلام میکنیم: ما اینجا هستیم زیرا شما کشور ما را ویران میکنید! آزادی حرکت برای همه! تمام اخراج ها را متوقف کنید!

http://thecaravan.org/node/1198

» dissent-archive